Bedrijfsgegevens:

Diana Home Decorations
www.dianahomedecorations.nl
info@dianahomedecorations.nl
KVK-nummer: 58751963
BTW-nummer: NL001929915B46

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met de Diana Home Decorations.
Als u artikelen afneemt gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Prijzen:
Alle prijzen zijn in euro`s aangegeven en zijn inclusief B.T.W.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Betaling:
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te
late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%
over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument bedragen en
percentages.

Levering:
Zodra uw betaling is ontvangen zullen wij binnen 15 werkdagen uw bestelling verzenden. Bij een langere levertijd stellen wij u zo
spoedig mogelijk middels een e-mailbericht op de hoogte.
Zodra uw pakket is overgedragen aan de vervoerder stellen wij u hiervan op de hoogte middels een e-mailbericht. Diana Home
Decorations stelt zich niet aansprakelijk voor vertragingen tijdens het transport van uw bestelling evenals eventuele beschadigingen
tijdens het transport van uw bestelling.
De door de klant bestelde artikelen worden 7 dagen gereserveerd, wanneer de betaling na deze periode niet ontvangen is heeft
Diana Home Decorations het recht de bestelling te annuleren.

Levertijd:
Voor artikelen die speciaal voor u worden gemaakt is de levertijd in overleg.

Verzendkosten:
De verzendkosten worden tijdens het bestel/afrekenproces in de webshop per land aangegeven.

Retourneren:
Diana Home Decorations hanteert een zicht- of bedenktermijn van 14 dagen op alle online bestellingen. Deze gaat in op de dag dat u
ons pakket hebt ontvangen. Retourzendingen dient u altijd aan te melden via de mail. Vermeld hierbij uw naam, ordernummer,
bankrekeningnummer en de reden waarom u het pakketje retour wilt sturen. Zodra uw retourzending door ons in goede staat is
ontvangen krijgt u van ons een bevestiging. Na ontvangst en goedkeuring storten wij binnen twee weken uw geld weer terug. Ten
slotte willen wij u er nog op wijzen dat de verzend- of ophaalkosten voor uw eigen rekening zijn.
Het artikel dient onbeschadigd en compleet te worden geretourneerd.

Uitzondering retourzendingen:
Speciaal voor u gemaakte artikelen en/of artikelen die gemaakt en/of voorzien zijn van natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld verse
groenproducten kunnen niet worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid en Conformiteit:
Diana Home Decorations betracht de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de
bestellingen. Diana Home Decorations is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Diana
Home Decorations geleverd artikel.
Diana Home Decorations is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van
Diana Home Decorations. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel
hebt betaald

Disclaimer:
Alle opgaven op deze website worden met de grootst mogelijke zorg weergegeven. Er kunnen zich ten opzichte van deze weergave
afwijkingen in maat/structuur, kleur of afwerking voordoen.

Copyright:
De foto`s en teksten op deze website mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming vooraf
van Diana Home Decorations